Welkom op de site van de hervormde gemeente Rehoboth te Yerseke. Elke zondag komen wij samen om 9.30 en 17.00 uur.

Onze gemeente kan worden gerekend tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland en telt ongeveer 300 leden. Daarvan komt ongeveer de helft uit de omliggende dorpen. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Wij geloven dat de God van de Bijbel de enige ware God is, Die de hemel en de aarde geschapen heeft. Wij geloven dat Jezus Christus Gods Zoon is, Die eeuwen geleden naar de aarde kwam om zondaren te redden door te lijden en te sterven en daarna op te staan uit de dood. Tot op de dag van vandaag wil de Heilige Geest mensen ervan overtuigen dat ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven ontvangt.

De ANBI gegevens van gemeente Rehoboth Yerseke zijn hier te raadplegen: ANBI.


Let op: Deze website is momenteel in onderhoud. Voor contactgegevens en actuele kerktijden verwijzen we naar kerktijden.nl.