Welkom op de site van hervormde gemeente Rehoboth

Hartelijk welkom op de site van de hervormde gemeente Rehoboth te Yerseke. Elke zondag komen wij samen om 9.30 en 17.00 uur. Onze gemeente kan worden gerekend tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland en telt ongeveer 300 leden. Daarvan komt ongeveer de helft uit de omliggende dorpen.

Yerseke is een dorp op Zuid-Beveland in Zeeland, gelegen aan de Oosterschelde. Het dorp, dat vooral bekend is om zijn mossel- en oestercultuur, telt bijna 7000 inwoners.

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Wij geloven dat de God van de Bijbel de enige ware God is, Die de hemel en de aarde geschapen heeft. Wij geloven dat Jezus Christus Gods Zoon is, Die eeuwen geleden naar de aarde kwam om zondaren te redden door te lijden en te sterven en daarna op te staan uit de dood. Tot op de dag van vandaag wil de Heilige Geest mensen ervan overtuigen dat ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven ontvangt.