De Hervormde Gemeente Rehoboth Yerseke en ook de diaconie van de gemeente zijn beide aangemerkt als een ANBI-instelling. Met deze status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft de gemeente, en/of degene die de aan de hervormde gemeente een gift of schenking doet, bepaalde belastingvoordelen.

U kunt via onderstaande links de gewenste informatie opvragen: