De Hervormde Gemeente Rehoboth is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status als heeft de gemeente, en/of degene die de aan de hervormde gemeente een gift of schenking doet, bepaalde belastingvoordelen.

Rekeningnummers

Kerkvoogdij
CvK Herv. Gemeente Rehoboth Yerseke
NL33 RABO 03 73 74 52 14
Te gebruiken voor: collectes kerkvoogdij, actie kerkbalans, brijwillige bijdrage, verjaardagsfonds, dankdagcollecte

Diaconie
Diaconie Herv. Gemeente Rehoboth Yerseke
NL36 RABO 03 73 74 53 54
Te gebruiken voor:
collectes diaconie, collectes heilig avondmaal, bijdrages aan de jeugdverenigingen en evangelisatiecommissie.

Collectemunten
CvK Hervormde Gemeente Rehoboth Yerseke
NL86 RABO 03 73 74 52 30

Vrouwenbijbelkring
CvK Hervormde Gemeente Rehoboth Yerseke
NL11 RABO 03 73 74 52 22

ANBI gegevens

U kunt via onderstaande links de gewenste documenten opvragen: