Bezoek en post adres

Kerkgebouw ‘Rehoboth’
Marijkelaan 39
4401 GJ, Yerseke
Telefoon 0113 – 57 23 31

Predikant

Vacant.

Scriba

Br. Van ’t Hof
p/a Marijkelaan 39
4401 GJ, Yerseke
scriba.rehoboth.yerseke(at)gmail.com

Kerkenraad

Ouderlingen en Diakens
Br. Bezemer - voorzitter
Br Tromp & br. Uijl - Wijk 1
Br. Sinke & br. v.d. Have - Wijk 2
Br. Joosse & br. Beekman - Wijk 3 + Wijk 6
Br. de Vries & br. Verdonk - tot 25 jaar, alleenstaand e/o thuiswonend

Ouderlingen-kerkrentmeesters
Br. Beeke
Br. Kaman
Br. Van Veldhuijsen

Kerkvoogd
Br. Harthoorn

Rekeningnummers

Zie de ANBI pagina voor de rekeningnummers en belastingvoordelen.