Bezoek en post adres

Kerkgebouw ‘Rehoboth’
Marijkelaan 39
4401 GJ, Yerseke
Telefoon 0113 – 57 23 31

Predikant

ds. A. ten Brinke
Dahlialaan 72
4401 HB, Yerseke
dstenbrinke(at)gmail.com

Scriba

Br. Van ’t Hof
p/a Marijkelaan 39
4401 GJ, Yerseke
scriba.rehoboth.yerseke(at)gmail.com

Kerkenraad

Wijkouderlingen en wijkdiakenen

Br Tromp & br. Uijl - Wijk 1
Br. Sinke & br. v.d. Have - Wijk 2
Br. Bezemer & br. Beekman - Wijk 4
Br. Joosse & br. Verdonk - tot 25 jaar, alleenstaand e/o thuiswonend
Ds. ten Brinke - Wijk 6

Ouderlingen-kerkrentmeesters
Br. Beeke
Br. Kaman

Kerkvoogd
Br. Tange

Rekeningnummers

Diaconie: NL88 RABO 0373 9041 77
Kerkvoogdij: NL54 RABO 0373 9042 07

Zie de ANBI pagina voor belastingvoordelen voor giften.