Bezoek en post adres

Kerkgebouw ‘Rehoboth’
Marijkelaan 39
4401 GJ, Yerseke
Telefoon 0113 – 57 23 31

Predikant

ds. A. ten Brinke
Dahlialaan 72
4401 HB, Yerseke
dstenbrinke(at)gmail.com

Scriba

p/a Marijkelaan 39
4401 GJ, Yerseke
scriba.rehoboth.yerseke(at)gmail.com
Kerkenraad

Kerkenraad

Predikant
Ds. A. ten Brinke – Wijk 6

Ouderlingen-kerkrentmeesters
A. Maas
P. Geluk – Wijk 3

Ouderlingen
M.M. Boone, preses – Wijk 4
D.C. van ’t Hof, scriba
P. C. Bezemer – Wijk 2
J. J. Joosse – jeugd - Wijk 5
Vacant – Wijk 1

Diakenen
P. van de Breevaart – Wijk 2
H. M. Uijl – Wijk 1
J.A.B. van Damme – Wijk3

Kerkvoogd
D. Tange

Rekeningnummers

Diaconie: NL88 RABO 0373 9041 77
Kerkvoogdij: NL54 RABO 0373 9042 07

Zie de ANBI pagina voor belastingvoordelen voor giften.