Bezoek en post adres

Kerkgebouw ‘Rehoboth’
Marijkelaan 39
4401 GJ, Yerseke
Telefoon 0113 – 57 23 31

Predikant

M. Kreuk
Dahlialaan 72
4401HB Yerseke
Tel. 0113-296550
m.kreuk@kliksafe.nl

Kerkenraad

Scriba
Br. Van ’t Hof
p/a Marijkelaan 39
4401 GJ, Yerseke
scriba.rehoboth.yerseke(at)gmail.com

Ouderlingen en diakens
Br Tromp – wijk 1
Br. Uijl - wijk 1
Br. Sinke – wijk 2
Br. v.d. Have - wijk 2
Br. Joosse – wijk 3
Br. Beekman – wijk 3
Br. de Vries – wijk > tot 25 jaar, alleenstaand e/o thuiswonend
Br. Verdonk -wijk > tot 25 jaar, alleenstaand e/o thuiswonend
Br. Bezemer - voorzitter

Ouderlingen-kerkrentmeesters
Br. Boone Br. Kaman
Br. Van Veldhuijsen

Kerkvoogd
Br. Harthoorn

Rekeningnummers

Zie de ANBI pagina voor de rekeningnummers en belastingvoordelen.