Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor.

Vanuit de kerkenraad zijn er twe vertrouwenspersonen aanwezig binnen de gemeente, waar u contact mee kunt opnemen. Dit zijn:

  • Mevrouw Anne Geluk, mobiele telefoon: 06-37423627, email: annevd2(at)hotmail.com.
  • Mevrouw Dinet van der Jagt, mobiele telefoon: 06-40507159.